Věci zvláštní hodnoty si pojistěte nad rámec pojistění domácnosti

prasátko s deštníkem na bílém stolku.

Jako věci zvláštní hodnoty jsou označovány věci, které nejsou charakterizovány jen výrobními náklady, ale také svou historickou či uměleckou hodnotou.

Mezi věci zvláštní hodnoty patří:

Starožitnosti. Definici, co je starožitnost, určuje pojišťovna v pojistných podmínkách.

Umělecké předměty jako jsou obrazy, sochy, plastiky, porcelán.

Drahé ručně tkané koberce a gobelíny).

Kožichy či kožešiny.

Sbírky s hodnotou nad 50 000 Kč.

Věci zvláštní hodnoty je vhodné připojistit a do pojistné smlouvy je přímo vyjmenovat. Rozhodně doporučujeme doložit i fotodokumentaci.

U každé takové věci je dobré stanovit její cenu a na tu daný předmět pojistit. U rozsáhlejších sbírek, cennějších uměleckých předmětů, velmi starých exemplářů nebo věcí vysoké osobní hodnoty je dobré nechat si napřed tuto věc ocenit znalcem a předejít tak případným dohadům s pojišťovnou o skutečné ceně věci při likvidaci pojistné události.

Věci zvláštní hodnoty je nutné uchovávat tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti odcizení a jiným rizikům.

Oblíbené

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...

Zelený otazník.Výluky z pojištění domova

U každého pojištění, ale u pojištění majetku zvlášť, je dobré si pečlivě prostudovat výluky z pojištění. To jsou škody nebo udá...