Co je vinkulace a devinkulace

Zelený otazník.

Výraz vinkulace pochází z latinského slova vinculum (pouto) a znamená zastavení. Vinkulace pojistky znamená, že výnosy z pojistného plnění jsou převedeny na třetí osobu, takže v případě, že se něco stane s pojištěnou věcí, dostává peníze od pojišťovny ten, na koho je vinkulace napsána.

Devinkulace je opakem vinkulace, znamená ukončení zástavy.

Vinkulace životní pojistky ve prospěch banky

Tento druh vinkulace je často požadován u úvěrů na velmi vysoké částky. Dlužník uzavře rizikové životní pojištění a případné pojistného plnění vinkuluje ve prospěch banky. V případě jeho smrti bude tedy pojistné plnění vyplaceno bance, která za něj doplatí úvěr a obmyšleným osobám (nebo dědicům) předá pouze zbytek pojistného plnění.

Vinkulace nemovitostní pojistky ve prospěch banky

Vinkulování pojištění nemovitosti ve prospěch banky je dnes již běžnou součástí sjednávání hypotečního úvěru. V případě, že dojde k totální škodě na nemovitosti, která je financována danou hypotékou, bude pojistné plnění vyplaceno bance, která jej použije na doplacení hypotečního úvěru a majiteli nemovitosti (dlužníkovi) vyplatí pouze to, co z pojistného plnění zbyde.

Vinkulace havarijní pojistky ve prospěch leasingové společnosti

Pořídíte-li si auto na leasing, je možné, že budete vyzvání k uzavření havarijního pojištění a jeho vinkulaci ve prospěch společnosti, která leasing poskytla. V případě totální škody na autě bude pojistné plnění použito společností na doplacení úvěru a vám připadne zbytek.

Podmínky vinkulace a devinkulace

Pro provedení vinkulace je potřeba souhlas pojištěného (vlastníka pojištěné věci). Devinkulace může být oproti tomu provedena pouze se souhlasem společnosti, v jejíž prospěch je pojistka vinkulována.

Oblíbené