Výpověď do dvou měsíců od sjednání

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.

Povinné ručení lze ukončit bez udání důvodu nejpozději do dvou měsíců od jeho uzavření. Jen u nově uzavřené smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím následně pojištění zaniká.

Dvouměsíční lhůta se počítá od data sjednání smlouvy, nikoliv počátku pojištění, které může být sjednáno i několik měsíců dopředu. Může se tedy stát, že pojištění takto vypovíte, i když v podstatě ještě není v běhu. Pojišťovna Vám tak vrátí celou uhrazenou částku.

V případě, že již pojištění běží, pojišťovna od pojistného, které bylo uhrazeno, odečte poměrnou část za období, kdy bylo vozidlo pojištěno a přeplatek pojistného vrací klientovi.

Při výpovědi autopojištění nezapomeňte:

Výpověď je nutné zaslat písemně, nejlépe doporučeně

Výpověď je bez podpisu neplatná. Podepsat ji musí ten, kdo ji uzavřel neboli pojistník.

Pojišťovna bude chtít zpět zelenou kartu.

Uveďte ve formuláři výpovědi, jakým způsobem chcete zaslat přeplatek pojistného, zda na Váš účet (uveďte číslo účtu) nebo složenkou (napište jméno a adresu, na kterou chcete přeplatek zaslat).

Nezapomeňte si sjednat nové povinné ručení.

Oblíbené

Klik 3.0 - Povinné ručeníPorovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Výpověď k výročí

Nejběžnější způsob, kterým lze vypovědět pojistnou smlouvu, je výpověď ke konci pojistného období, k takzvanému výročí. Výp...