Výpověď havarijního pojištění

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.

Zrušení havarijního pojištění není nic složitého a změna havarijního pojištění může Vám ušetřit nemalé peníze. Například máte-li vůz pojištěn na vyšší částku, než je jeho cena obvyklá, platíte zbytečně mnoho a změnou pojišťovny můžete ušetřit. Náležitosti výpovědi havarijního pojištění najdete níže.

Jak vypovědět havarijní pojištění?

Důvody jsou dané zákonem a nejčastější jsou tyto:

Výpověď havarijního pojištění k výročí pojistky

Havarijní pojištění je standardně sjednáno na dobu jednoho roku a je automaticky prodlouženo, pokud není smlouva vypovězena nejpozději šest týdnů před datem výročí havarijního pojištění.

To znamená, že chcete-li zrušit havarijní pojištění, měli byste zaslat výpověď ideálně dva měsíce před výročním datem sjednání na adresu pojišťovny, u které máte pojištění sjednáno. Výpověď havarijního pojištění by měla být zaslána doporučenou poštou a musí být podepsána tím, kdo pojistku sjednal (takzvaný pojistník).

Zrušení havarijního pojištění z důvodu změny výše pojistného

Změní-li Vám pojišťovna cenu havarijního pojištění, máte právo vypovědět smlouvu do 30 dnů od data oznámení o změně pojistného. Ovšem pozor: vždy vycházejte z data, které je uvedeno na dopise, ve kterém Vám byla změna oznámena. Ne z data, kdy jste dopis obdrželi.

Nedojde-li ke změně ceny, můžete zrušit havarijní pojištění doručením výpovědi nejpozději šest týdnů před datem výročí pojistky.

Výpověď určitě zašlete doporučenou poštou. Musí ji podepsat osoba (pojistník), která pojistku uzavřela.

Výpověď havarijního pojištění při prodeji vozu

Zrušit havarijní pojištění můžete, i pokud vůz prodáte nebo přepíšete na někoho jiného. Prodej vozidla pro účely výpovědi můžete prokázat kupní smlouvou nebo písemným prohlášením nového vlastníka, ale většina pojišťoven po Vás bude vyžadovat kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

Havarijní pojištění bude zrušeno k datu změny vlastníka. Máte-li přeplatek na havarijním pojištění, bude Vám vrácen.

Výpověď havarijního pojištění zašlete doporučenou poštou, nezapomeňte přiložit kopi velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka a číslo účtu, na který chcete vrátit eventuelní přeplatek na pojistném.

Co musí obsahovat výpověď havarijního pojištění

Jméno, adresu a rodné číslo (nebo IČO v případě organizace) pojistníka, tedy osoby, která uzavírala pojištění.

Číslo pojistné smlouvy a důvod výpovědi.

Vypovídáte-li z důvodu prodeje vozidla, přiložte kopii velkého technického průkazu s vyznačnou změnou vlastníka nebo alespoň kopii kupní smlouvy.

Rušíte-li havarijní pojištění z důvodu krádeže vozidla, přiložte kopii protokolu od policie.

Datum sepsání a podpis pojistníka.

Výpověď havarijního pojištění zašlete doporučenou poštou.

Další důvody pro výpověď havarijního pojištění

Výpověď havarijního pojištění do dvou měsíců od data sjednání smlouvy bez udání důvodu

Výpověď při odhlášení vozidla z registru

Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Výpověd z důvodu fyzického zániku vozidla

Výpověď dohodou

Oblíbené

Povinné ručení na Klik.czVýpověď povinného ručení

Potřebujete vypovědět Vaše stávající povinné ručení? Není to nic těžkého, je však nutné brát v potaz, že výpověď není možná vžd...

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...