Výpověď ke konci pojistného období

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.

Nejběžnější způsob, kterým lze vypovědět pojistnou smlouvu, je výpověď ke konci pojistného období, k takzvanému výročí.

Výpověď musí být pojišťovně doručena nejpozději šest týdnů před datem výročí. Na přední straně zelené karty je uvedeno, do kdy karta platí. To je datum výročí pojistky. Odečtěte dva měsíce a máte datum, kdy byste Vaši výpověď měli dát na poštu. Plus maximálně týden.

Smlouvy o povinném ručení se obecně uzavírají na dobu neurčitou s automatickým prodlužováním o rok, dokud klient smlouvu řádně nevypoví před koncem pojistného období. Pokud se tedy chystáte změnit pojišťovnu nebo jste získali zajímavější nabídku, je vhodné zaslat výpověď optimálně 2 měsíce před výročím uzavření smlouvy.

Při výpovědi autopojištění pamatujte:

Výpověď musíte pojišťovně zaslat v písemné podobě, nejlépe doporučeně.

Výpověď je bez podpisu neplatná. Podepsat ji musí ten, kdo pojistku uzavřel neboli pojistník.

Můžete požadovat vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí to uvést ve výpovědi.

Vypovíte-li povinné ručení, sjednejte si nové.

Adresy pojišťoven najdete zde.

Oblíbené

Klik 3.0 - Povinné ručeníPorovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...

Klik 3.0 - Povinné ručeníNejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...