Výpověď povinného ručení při pojistné události

Muž sepisující dopravní protokol o nehodě.

Pokud během trvání pojištění nastane pojistná událost, má pojišťovna i Vy možnost povinné ručení vypovědět, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku této škodné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím následně pojištění zaniká. Pokud se rozhodnete takto smlouvu vypovědět, ztrácíte nárok na vrácení poměrné části pojistného, které si pojišťovna vzhledem k výplatě škodné události ponechává celé.

Pamatujte:

Výpověď musíte pojišťovně zaslat v písemné podobě, nejlépe doporučeně.

Výpověď je bez podpisu neplatná. Pojistník neboli ten, kdo smlouvu uzavřel, musí podepsat výpověď.

Pojišťovna bude chtít zpět zelenou kartu.

Bohužel nemáte nárok na vrácení přeplatku na pojistném.

Nezapomeňte si sjednat nové povinné ručení.

Oblíbené

Klik 3.0 - Povinné ručeníPorovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...