Výpověď povinného ručení je jednoduchá

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.

Zrušení povinného ručení Vám může ušetřit nemalé peníze. Důvody pro ukončení povinného ručení jsou dané zákonem a najdete je níže.

Při ukončení povinného ručení pamatujte:

Výpověď povinného ručení musí být zaslána písemně na adresu pojišťovny, u které máte pojistku, již chcete vypovědět. Lepší je zaslat ji doporučeně.

Vzor výpovědi si můžete stáhnout zde.

Výpověď musí být podepsána pojistníkem neboli osobou, která pojistku uzavřela.

Je nutné dodržet lhůtu pro zrušení povinného ručení danou zákonem. Lhůty pro jednotlivé způsoby výpovědi najdete níže.

Co musí obsahovat výpověď povinného ručení

Jméno, adresu a rodné číslo pojistníka, tedy osoby, která pojistku uzavřela. Je-li pojistka na firmu, uveďte IČO.

Číslo pojistky a jaký je důvod výpovědi.

Je-li důvodem zrušení povinného ručení prodej nebo odhlášení vozidla z registru, přiložte kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou.

Datum a podpis.

Doporučujeme uvést email a telefon.

Osm způsobů, jak zrušit povinné ručení

Zrušení povinného ručení ke konci pojistného období. Povinné ručení se uzavírá ze zákona na 1 rok a je možné jej zrušit nejpozději 6 týdnů před datem výročí pojistné smlouvy. Datum výročí zjistíte nejsnáze na zelené kartě.

Výpověď do 2 měsíců od data sjednání nové pojistné smlouvy bez udání důvodu.

Výpověď povinného ručení z důvodu změny výše pojistného.

Výpověď povinného ručení z důvodu změny vlastníka vozidla.

Výpověď z důvodu odhlášení vozidla z registru.

Výpověď do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události.

Zánik povinného ručení z důvodu neplacení dlužného pojistného.

Zánik povinného ručení v případě odcizení vozidla.

Oblíbené

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Výpověď havarijního pojištění

Zrušení havarijního pojištění není nic složitého a změna havarijního pojištění může Vám ušetřit nemalé peníze. Například máte-l...

Červené auto na korbě nákladního vozu.Uložení značek do depozitu

Na každé vozidlo provozované na pozemních komunikacích a místech k nim náležících musí být uzavřeno platné povinné ručení. ...