Jak vypovědět povinné ručení

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.

Důvody pro ukončení povinného ručení jsou dané zákonem:

Ke konci pojistného období. Nejpozději 6 týdnů před datem výročí pojistné smlouvy.

Z důvodu změny výše pojistného.

Z důvodu změny vlastníka vozidla.

Chcete vypovědět smlouvu u pojišťovny Direct? Můžete tak učinit online zde.

Chcete vypovědět smlouvu u pojišťovny AXA? Můžete tak učinit online zde.

Obecná pravidla:

Výpověď musí být zaslána písemně na adresu pojišťovny. Nejlépe doporučeně. Adresy pojišťoven zde.

Podepsána musí být tím, kdo pojistku sjednal, tedy pojistníkem.

Uveďte důvod výpovědi a číslo pojistky.

Při prodeji nebo odhlášení vozu přiložte kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou.

Uveďte jméno a rodné číslo pojistníka.

Doporučujeme uvést email a telefon číslo účtu pro vrácení eventuelního přeplatku.

Ostatní důvody výpovědi povinného ručení

Výpověď z důvodu odhlášení vozidla z registru.

Výpověď do 2 měsíců od data sjednání nové pojistné smlouvy bez udání důvodu.

Výpověď do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události.

Zánik povinného ručení z důvodu neplacení dlužného pojistného.

Zánik povinného ručení v případě odcizení vozidla.

Oblíbené

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Výpověď havarijního pojištění

Zrušení havarijního pojištění není nic složitého a změna havarijního pojištění může Vám ušetřit nemalé peníze. Například máte-l...

Červené auto na korbě nákladního vozu.Uložení značek do depozitu

Na každé vozidlo provozované na pozemních komunikacích a místech k nim náležících musí být uzavřeno platné povinné ručení. ...