Zánik povinného ručení z důvodu neplacení pojistného

Zelený otazník.

Kromě standardních důvodů může povinné ručení zaniknout i pro neplacení pojistného. Povinnost mít sjednané platné pojištění tím však není dotčena. Vlastník vozidla po zániku povinného ručení musí sjednat nové pojištění nebo musí uložit státní poznávací značku do depozita na registru vozidel.

V případě, že neuhradíte plnou výši pojistného nebo neuhradíte pojistné včas, budete ze strany pojišťovny upozorněni na lhůtu k doplacení dlužného pojistného. Pokud ani poté nebude pojistné uhrazeno včas, pojištění uplynutím této lhůty zaniká a není již možné dodatečnou platbou po splatnosti pojištění reaktivovat.

Tato lhůta trvá obvykle 3 měsíce. Pojištění je platné i v této lhůtě, přestože splátka není řádně uhrazena, nicméně i po zániku pojištění musí být doplacena poměrná část splátky za dobu, kdy bylo pojištění stále aktivní.

V případě, že je smlouva ukončena pro neplacení a vozidlo je stále v provozu, je důležité sjednat nové povinné ručení tak, aby navazovalo na to předchozí. Často dochází k případům, kdy je povinné ručení sjednáno o několik týdnů, či měsíců později.

Oblíbené

Klik 3.0 - Povinné ručeníPorovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...

Klik 3.0 - Povinné ručeníZákonné pojištění vozidel

Zákonné pojištění vozidel je povinné pojištění automobilu, které musí mít každý majitel auta. Je to pojištění odpovědnosti za š...