Výpověď povinného ručení při prodeji vozidla

Logo srovnávače Klikpojištění

Jestliže jste prodali vozidlo:

Zašlete výpověď na adresu pojišťovny, u které máte pojištění. Adresy pojišťoven zde.

Prodej vozidla prokážete kopií velkého technického průkazu, kde je vyznačena změna.

Nebo můžete prodej prokázat kopií řádně podepsané kupní smlouvy. Toto neplatí u pojišťovny AXA, která vždy vyžaduje kopii velkého technického průkazu.

Pamatujte:

Výpověď je nutné zaslat písemně, nejlépe doporučeně.

Uveďte číslo smlouvy, kterou chcete vypovědět.

Přiložte kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou nebo kopii řádně podepsané kupní smlouvy (pozor u pojišťovny AXA - viz výše).

Uveďte číslo účtu, na který chcete vrátit přeplatek.

Výpověď je bez podpisu neplatná. Podepsat ji musí ten, kdo ji uzavřel neboli pojistník.

Vzor výpovědi si můžete stáhnout zde.

Oblíbené

Klikař - Stop KlikVýpověď při zvýšení pojistného

Pojišťovna může při výročí smlouvy změnit cenu Vašeho povinného ručení. Nahoru nebo dolů. Vy však máte možnost volby také. Poku...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Výpověď k výročí

Nejběžnější způsob, kterým lze vypovědět pojistnou smlouvu, je výpověď ke konci pojistného období, k takzvanému výročí. Výp...