Zachraňovací náklady u pojištění majetku

Dům plavající po nafukovacím kruhu.

Zachraňovacími náklady se rozumí náklady, které byly vynaloženy v souvislosti se vzniklou pojistnou událostí a jsou spojeny se záchranou života, zdraví či majetku. Pokud lze prokázat, že byly tyto náklady vynaloženy účelně, pojišťovna je bude hradit v rámci pojistného plnění Vašeho pojištění domácnosti nebo nemovitosti.

Platí, že tyto náklady musí být vynaloženy na odvrácení vzniku škody, zmírnění následků škody či z důvodů zdravotních, bezpečnostních, hygienických nebo ekologických v souvislosti s odklízením následků škody. V pojistných podmínkách bývá stanoven maximální limit pro vyplácení pojistného plnění na zachraňovací náklady. Obvykle se jedná např. o 20% celkové pojistné částky.

Pokud byly tyto náklady vynaloženy se souhlasem pojišťovny, je pojišťovna povinna uhradit tyto náklady bez omezení.

Oblíbené

Žena přemýšlející o ochranně své rodiny.Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je známé také pod lidovým názvem pojistka na blbost. Chrání nás před finančními následky škod, které způ...

Klikař - VloupPojištění domu

Chcete-li si pojistit Váš dům, vždy byste měli zvolit kombinaci pojištění domácnosti a nemovitosti . Pojištění domácnosti kryje...