Informace o cestovním pojištění

Červená zeměkoule na novinovém článku.

Listopad 2011

Cestovní pojištění je vhodným pojistným produkty pro všechny, kteří plánují cestu do zahraničí, a chtějí se ochránit před případnými starostmi i finančními obtížemi, k nimž může dojít v důsledku neočekávaných a nepříjemných události (např. úraz, nemoc, ztráta zavazadel). Cestovní pojištění je navíc spojené s asistenčními služby, které vám poskytnou odpovídající radu či pomoc v případě potřeby a to 24 hodin denně po celý rok.

Cestovní pojištění si můžete sjednat jako:

základní pojištění (pouze léčebné výlohy)

léčebné výlohy kombinované s vybranými připojištěními (např. ztráta zavazadel)

kompletní balíček

Základní nabídka cestovní pojištění kryje pouze nezbytné náklady pojištěného vynaložené na ošetření úrazu či nemoci během pobytu v zahraničí. Nezbytnými náklady určuje ošetřující lékař a zahrnuje veškeré typy ošetření včetně diagnostických postupu, které s tím mohou souviset.

Na základě pojistné smlouvy tak může být pojišťovna povinna uhradit náklady za:

lékařské ošetření

předepsané léky

pobyt v nemocnici

doprava tělesných ostatků

K cestovnímu pojištění je možné si sjednat řadu připojištění, které zvýší pojistnou ochranu. Volba vhodných připojištění závisí na typu cestu a potřebách pojištěného.

pojištění úrazu

pojištění zavazadel pro případ ztráty, poškození či odcizení

pojištění odpovědnosti

pojištění storna cesty do zahraničí

Oblíbené

Čtyřčlenná rodina připravující se na cestu k moři.Doporučené limity

V případě uzavírání cestovního pojištění je třeba dbát na správný rozsah pojištění, územní platnost, a na limity pojistného pln...

Detailní záběr na operátorku.Asistenční služby

Při cestě do zahraničí si vždy uzavřete cestovní pojištění. Kromě toho, že budete kryti pro případ nemoci nebo úrazu, budete mo...