Životní pojištění online

  • Výpočet bez zadání osobních údajů
  • Sami si můžete nakombinovat, co Vám vyhovuje
  • Možnost sjednání online

Životní pojištění rizika smrti

Pojištění proti riziku smrti je základní složka životního pojištění a kryje Vaši rodinu nebo blízké v případě Vaší smrti. Dojde-li k pojistné události, ať už v důsledku úrazu nebo onemocnění, vyplatí pojišťovna jednorázově osobám, které určíte, Vámi definovanou pojistnou částku.

Osoba, které má být vyplacena pojistná částka, se nazývá obmyšlená osoba. V pojistné smlouvě můžete určit jednu nebo více osob. Pokud nikoho neurčíte, řídí se výplata pořadím podle dědického řízení: manžel/manželka, děti, rodiče, osoby žijící ve společné domácnosti nejméně rok před smrtí, dědici.

Kdy je pojištění rizika smrti vhodné

Pro osoby, na jejichž příjmu je někdo závislý: rodina, někdo blízký nebo kdokoli, na kom Vám záleží. V případě pojistné události zabrání vyplacení pojistky snížení životní úrovně nebo okamžitému finančnímu strádání.

Máte-li hypotéku nebo jiné finanční závazky. Výplata pojistné částky umožní takové finanční závazky dále splácet nebo zcela uhradit. Nemusíte se tedy bát, že v případě pojistné události přijde Vaše rodina o bydlení.

Chcete-li, aby Vaši pozůstalí nemuseli nést náklady na pohřeb. Proto je nejnižší možná pojistná částka 10 tis. Kč.

Jak vysokou pojistnou částku zvolit

Výše pojistné částky určují dva faktory: na jak dlouho chcete zajistit své blízké v případě pojistné události a výpadku Vašich příjmů a jakou částku s přihlédnutím k Vašim výdajům si můžete dovolit splácet každý měsíc.

Odborná literatura doporučuje zvolit pojistnou částku alespoň ve výši čtyřnásobku čistého ročního příjmu. Tedy v případě pojistné události budou mít Vaši blízcí čtyři roky na to, aby se vypořádali s výpadkem Vašeho příjmu.

Pokud máte hypotéku nebo jiné obdobné závazky, měla by pojistná částka minimálně umožnit kompletní splacení Vašich dluhů.

Nicméně platí, že výše zvolené pojistné částky a tedy pojistné, které budete každý měsíc platit, se odvíjí od příjmů a výdajů Vašich nebo Vaší domácnosti. Měli byste zvolit takovou částku, kterou si můžete dlouhodobě dovolit.

A též platí, že můžete-li si dovolit vzhledem k rozpočtu Vaší domácnosti životní pojištění na nižší částku, než je čtyřnásobek Vašeho příjmu, je to vždy lepší zajištění Vašich blízkých než žádné životní pojištění.

Délka životního pojištění

Doba, na kterou se pojistíte, by se vždy měla odvíjet od Vaší životní situace.

Máte-li nezaopatřené děti, měla by Vaše pojistka končit v čase, kdy můžete předpokládat, že na Vás děti nebudou finančně závislé. Tedy například alespoň v roce, kdy předpokládáte ukončení jejich vzdělání a nástup do zaměstnání. V ideálním případě s nějakou rezervou.

Máte-li hypotéku nebo jiné dlouhodobé dluhy, měl by být konec pojištění po datu konečné splatnosti Vašich závazků.

Obecně platí, že pokud si sjednáte životní pojištění na kratší dobu a po konci pojištění zjistíte, že se potřebujete znovu pojistit, vždy zaplatíte v takovém případě více, než když si rovnou sjednáte pojištění na delší dobu.

Minimální doba pojištění, kterou si můžete sjednat, je určena pojišťovnou a většinou bývá 5 let.

Oblíbené

Nejvýhodnější ceny životního pojištění najdete na Klik.czPojištění invalidity

Pojištění invalidity kryje riziko ztráty pracovní schopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu ve 3 státem stanovených stupních. ...

Nejvýhodnější ceny životního pojištění najdete na Klik.czPojištění závažných onemocnění

Pojištění závažných onemocnění Vám pomůže vyrovnat se s následky závažných onemocnění, jako jsou infarkt, rakovina, mrtvice neb...