Všeobecné obchodní podmínky "VOP"

Všeobecné obchodní podmínky "VOP"

společnosti Klikpojisteni.cz s.r.o., IČO 08682704 (dále jen“Klik“) účinné od 1. 1. 2021

 1. Klik je samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění registrovaný u České národní banky (dále „ČNB“) s oprávněním k činnosti od 26. 10. 2020.
 2. Klik je oprávněn zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy pro pojišťovny uvedené na str. 2 těchto „VOP“.
 3. V případě zájmu o vybrané pojištění obdrží zájemce (klient) od Klik návrh pojistné smlouvy a související dokumentaci, zejména všeobecné pojistné podmínky zvolené pojišťovny. Obdržením návrhu pojistné smlouvy nevzniká zájemci žádný závazek ani oprávnění.
 4. Zájemce je povinen před uhrazením ZKONTROLOVAT návrh pojistné smlouvy, zejména osobní údaje pojistníka i pojištěných, rozsah pojistného plnění, pojistné limity a výluky pojištění, a ujistit se, že podmínky pojistné smlouvy odpovídají požadavkům zájemce a že údaje vyplněné v pojistné smlouvě jsou správné a úplné. Neodpovídá-li návrh pojistné smlouvy požadavkům nebo obsahuje-li chyby, je zájemce povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně Klik a vyčkat zaslání opraveného návrhu pojistné smlouvy.
 5. Klik neodpovídá za újmu, která zájemci vznikne tím, že si nezkontroluje návrh pojistné smlouvy a nepostupuje dle odstavce výše.
 6. Návrh pojistné smlouvy je zájemcem přijat zaplacením předepsaného pojistného. Pojistná smlouva je uzavřena pouze tehdy, je-li pojistné připsáno v plné výši a pod správným variabilním symbolem na účet uvedený v pojistné smlouvě dle podmínek uvedených ve smlouvě. V případě pozdní úhrady pojistná smlouva nevznikne.
 7. Je-li pojistné uhrazeno dle podmínek pojistné smlouvy, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
 8. Pojistné je možné hradit pouze v tuzemské měně, tedy v korunách českých (Kč).
 9. Zájemce může od uhrazené pojistné smlouvy odstoupit do 14 dnů a v případě smlouvy o životním pojištění do 30 dnů od dne uzavření bez udání důvodu, a to písemně na adrese uvedené v pojistné smlouvě. Právo na odstoupení se nevztahuje na cestovní pojištění uzavřené na dobu kratší než 1 měsíc. Ostatní podmínky výpovědi smlouvy jsou stanoveny zákonem.
 10. V případě, že zájemce neuvede pravdivé a úplné informace, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit.
 11. Klik nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny, jejíž produkty nabízí. Zároveň tyto pojišťovny, ani osoby ovládající tyto pojišťovny nemají přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Kliku. Klik získává v souvislosti se sjednávaným pojištěním odměnu pouze od pojišťovny, a to ve formě sjednané provize za zprostředkování pojištění.
 12. Stížnosti na činnost Klik je možné zaslat na info@klikpojisteni.cz nebo na adresu uvedenou na www.klik.cz. Eventuálně též na adresu ČNB jako orgán vykonávající dohled nad Klik.
 13. Spory s Klik nebo pojišťovnou z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven , České obchodní inspekce, spory z životního pojištění prostřednictvím finančního arbitra.

Účinné od 1.1. 2021

Obchodní podmínky ke stažení zde.

Reklamační řád zde.

Klik je oprávněn zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy pro tyto pojišťovny:

 • ALLIANZ pojišťovna a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815, IČ: 47115971
 • AXA pojišťovna a.s. se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12826, IČ: 28195604;
 • ČESKÁ PODNIKATELSKÁ pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, IČ: 63998530;
 • ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, se sídlem Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567, IČ: 45534306;
 • DIRECT pojišťovna a.s. se sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ 602 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3365, IČ: 25073958;
 • GENERALI Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956;
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA, Česká republika, IČO 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647;
 • KOOPERATIVA pojišťovna a.s, Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, IČ: 47116617;
 • NN Životní pojišťovna N.V. pobočka pro Českou republiku se sídlem Nádražní 344/25, 150 00, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305, IČ 40763587
 • PILLOW pojišťovna a.s. se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00, Praha 4, Česká republika, IČ: 042 57 111
 • SLAVIA pojišťovna a.s. se sídlem Revoluční 1, Praha 1, 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 2591, IČ: 60197501;
 • UNION pojišťovna a.s. se sídlem Španělská 770/2, Praha, 120 00, Česká republika;
 • UNIQA pojišťovna, a.s. se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012, IČ: 49240480;

Oblíbené

Klik 3.0 - Povinné ručeníNejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...