Postup při dopravní nehodě mimo ČR

b

Říjen 2011

V posledním článku jsme se věnovali postupu při účasti na nehodě na území České republiky. Co ale dělat, pokud se do podobných potíží dostanete někde za hranicemi? Doporučujeme si postup přečíst, protože dopravní nehoda je velkým stresovým faktorem i v domácím prostředí, na území jiného státu, v jiném jazykovém prostředí je to ovšem situace téměř nesrovnatelně náročnější. Jak se tedy chovat v případě potíží a na co rozhodně nezapomenout.

Jste-li poškozeným...

1. Opište si osobní údaje o viníkovi ze jeho dokladu, který je povinen vám předložit. Jedná se o:

celé jméno, adresa

SPZ, mezinárodní rozeznávací značka země

název a sídlo pojistitele

číslo pojistky

číslo zelené karty

Rovněž si opište osobní údaje ostatních svědku nehody.

2. Je-li to nutné (zranění, vysoká škoda), zavolejte k nehodě policii, která o nehodě sepíše záznam. Protokol podepište pouze tehdy, pokud mu skutečně rozumíte a souhlasíte s ním.

3. Není-li přítomna policie, sepište s viníkem záznam, a oba jej podepište. Je-li to možné, doplňte záznam o plánek a fotodokumentaci.

4. Uplatněte nárok na pojistné plnění u pojistitele.

5. Máte-li problémy nebo si nevíte s řešením škody v cizině rady, obraťte se na národní kancelář v zemi, kde k nehodě došlo. Její adresu naleznete na zelené kartě. Pomoc a radu vám poskytne také Česká kancelář pojistitelů.

6. Pokud nehodu způsobil majitel nepojištěného vozidla, obraťte se na Garanční fond země, kde k došlo k nehodě, či na Kompenzační orgán země, kde trvale žijete.

Jste-li viníkem...

1. Opište si osobní údaje o viníkovi ze jeho dokladu, který je povinen vám předložit. Jedná se o:

celé jméno, adresa

SPZ, mezinárodní rozeznávací značka země

název a sídlo pojistitele

číslo pojistky

číslo zelené karty

Rovněž si opište osobní údaje ostatních svědku nehody.

2. Je-li to nutné (zranění, vysoká škoda), zavolejte k nehodě policii, která o nehodě sepíše záznam. Protokol podepište pouze tehdy, pokud mu skutečně rozumíte a souhlasíte s ním.

3. Není-li přítomna policie, sepište záznam s poškozeným, a oba jej podepište. Je-li to možné, doplňte záznam o plánek a fotodokumentaci.

4. Pojistnou událost nahlašte co nejdříve svému pojistiteli a doložte potřebnou dokumentaci.

Oblíbené

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...

Klikař - Ochrání Vás a ještě ušetříte, je fajn být Klikař.Mini havarijní pojištění

S mini havarijním pojištění si můžete pojistit pouze vybraná rizika za příznivou cenu. Produkt se nazývá mini Casco a chrání Va...