Správný postup při nehodě na území ČR

b

Říjen 2011

Každému z nás se může stát nehoda, ať už se stane nedobrovolným účastníkem či jejím viníkem. Ne vždy za to může bezohledná jízda nebo nedodržení předpisů. Ale ať už chyba jakákoliv, vždy je nutné se zachovat tak, aby se předešlo případným komplikacím, a řešení nehody proběhlo bez problémů.

1. V první řadě je nutné zjistit, zda došlo ke zranění osob nebo k vysoké škodě na majetku. V případě zranění okamžitě volejte záchrannou službu a policii a pokud je to jen trochu možné, poskytněte zraněným první pomoc. Policii jste také povinné zavolat, pokud při nehodě došlo ke škodě na majetku nad 50 000 Kč, nebo když se účastnici nehody nejsou schopni dohodnout.

2. Místo nehody zajistěte a viditelně označte výstražným trojúhelníkem. Nechte rozsvícena výstražná světla. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu.

3. Účastníci nehody jsou povinni sepsat zápis o dopravní nehodě, kde musí být uvedeny osobní údaje, údaje o vozidle, datum a čas nehody, popis včetně přehledného plánku. Zápis musí být podepsán oběma účastníky (případně více). Pokud je to možné, doložte fotografie. K těmto účelům slouží přímo speciální formulář. Zápis ale může být učiněn i na čistém papíře.

4. Pojistnou událost nezapomeňte co nejdříve nahlásit na své pojišťovně a doložit ji veškeré požadované podklady.

5. Máte-li jakýkoliv problém nebo dotazy, máte možnost se obrátit na Česku kancelář pojistitelů, která vám poskytne adekvátní pomoc.

Problémům spojeným se škodou vzniklou při nehodě lze předejít sjednáním havarijního pojištění

Oblíbené

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...

Klikař - Občas nemáte kliku, i proto je dobré mít klik.Pojištění auta proti krádeži

Pojištění auta proti krádeži je výrazně levnější, než si myslíte. Pro starší auto již od 440 Kč za rok. Je-li pro Vás auto důle...