Životní pojištění od 100 Kč měsíčně

  • Spočítání ceny bez zadání osobních údajů
  • Sestavte si pojistku přesně na míru
  • Revoluční životní pojištění bez osobních poradců

Co byste měli vědět o životním pojištění

1. Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím.

2. Životní pojištění byste měli mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případě úrazu, onemocnění nebo invalidity, obecně kritické životní situace spojené se zdravím.

3. Do životního pojištění patří dvě základní skupiny pojištění: čistě rizikové a takzvané rezervotvorné pojištění, v rámci kterého je část Vámi zaplaceného pojistného investována do různých produktů na finančních trzích. Rezervotvorné pojištění může být: kapitálové pojištění, univerzální, investiční pojištění nebo pojištění se spořící složkou. U těchto typů pojištění je část pojistného, které platíte, investována na finančních trzích, a při ukončení pojištění nebo na konci sjednané pojistné doby Vám ji pojišťovna vyplatí podle konkrétních podmínek pojištění. Rezervotvorné pojištění tak poznáte podle toho, že při doběhnutí do konce sjednané doby Vám pojišťovna vyplácí nějakou částku zpět.

4. Čistě rizikové pojištění zahrnuje například: pojištění invalidity, pojištění pro případ smrti, pojištění úrazu, pojištění hospitalizace, závažných onemocnění nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Při jejich ukončení Vám pojišťovna nic nevyplatí, protože veškeré zaplacené pojistné je použito na krytí sjednaných rizik.

5. Online si můžete sjednat pouze čistě rizikové životní pojištění. Rizikové životní pojištění není daňově uznatelným nákladem.

6. Pojistná částka u rizikového pojištění je částka, kterou si volíte a kterou pojišťovna vyplatí, stane-li se událost, pro případ které jste se pojistili. Pojistíte-li se například na 1 mil. Kč pro případ smrti, dostane osoba, kterou Vy určíte, 1 mil. Kč v případě takové nešťastné události.

7. Výpočet pojistného u životního pojištění závisí na Vašem věku a zdraví. Nevyplácí se tedy jeho sjednání odkládat, pokud jej potřebujete. Obecně platí, že čím jste starší, tím je vyšší pojistné.

8. Máte-li sjednané rezervotvorné pojištění, velmi dobře si rozmyslete jeho zrušení. Garantuje-li Vám pojišťovna nějaké zhodnocení investovaných peněz, pojistku nerušte. Při zrušení pojistky v krátké době (do pěti let) po sjednání, je částka, kterou Vám pojišťovna vyplatí, velmi nízká. Například při předčasném zrušení v prvních dvou letech smlouvy obvykle nedostanete zpět nic.

9. Životní pojištění nesjednávejte za účelem zhodnocení Vašich finančních prostředků. Chcete-li si spořit nebo investovat, najdete vhodnější produkty.

10. Základní otázky při výběru rizikového životního pojištění: Potřebujete chránit sebe nebo své blízké? Na jakou dobu se potřebujete chránit? Jakou částku si můžete dovolit dlouhodobě platit vzhledem k rozpočtu Vaší domácnosti? Pro případ kterých rizik se chcete pojistit?

Oblíbené

Zelená kalkulačka na bílé pohovce,Sjednání životního pojištění online

Sjednaná pojistná smlouva obsahuje pouze rizikové životní pojištění, tzn. nevytváří se žádná rezerva a při ukončení pojistné sm...

Váha s dvěma otazníky převažující misky vah na jednu stranu.Výpověď životního pojištění

Způsoby, jak ukončit pojistnou smlouvu na životní pojištění jsou dané zákonem. Životní pojištění může zaniknout těmito způs...

Pojišťovna NN logoŽivotní pojištění NN Blue

Pojištění proti riziku smrti je základní složka životního pojištění a kryje Vaši rodinu nebo blízké v případě Vaší smrti. Pojis...

Logo pojišťovny UniqaŽivotní pojištění UNIQA

Kryje riziko smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin. Jeho hlavním cílem je zajištění rodiny a dalších pozůstalých, kteří jsou n...